Despre noi

Centrul de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA a apărut din iniţiativa mai multor absolvenţi ai programului de studii de master Studii de Securitate – Analiza Informaţiilor, organizat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, din cadrul Universităţii din Bucureşti, ale căror competenţe profesionale se regăsesc în domenii diverse, precum sociologie, psihologie, economie, jurnalism, studii politice şi administrative, studii de securitate, analiza informaţiilor sau drept.

În viziunea membrilor fondatori, pentru asigurarea securităţii şi prosperităţii României este nevoie de conjugarea eforturilor tuturor cetăţenilor români, indiferent de simpatiile sau apartenenţele politice şi de domeniile lor de activitate. Crezând profund în democraţie, considerăm că ideile bune şi utile ţării noastre se regăsesc atât în societatea civilă, cât şi în sectoarele privat şi public, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban.

Misiunea Centrului de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA constă în realizarea unor cercetări cu caracter ştiinţific şi a unor analize avansate, pe diferite teme considerate a fi de actualitate, în baza informaţiilor colectate din surse deschise, acestea fiind puse la dispoziţia diferitelor categorii relevante de beneficiari români, din societatea civilă, sectorul privat şi cel public, în scopul reducerii incertitudinilor existente, acordării de sprijin la nivelul fundamentării actului decizional şi al creării premiselor necesare creşterii gradului de stabilitate, securitate şi de dezvoltare multisectorială viitoare, a ţării noastre.

Membrii Centrului de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA” consideră că indiferent de domeniul de referinţă, realizarea unei cercetări ştiinţifice şi/sau a unei analize avansate presupune nu doar respectarea metodologiilor analitice şi de cercetare ştiinţifică, ci şi reflectarea unei totale echidistanţe politice.

Principalele valori împărtăşite şi promovate de către Centrul de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA” sunt reprezentate de integritate, profesionalism, patriotism, obiectivitate, toleranţă şi nediscriminare.

Cercetările şi analizele pe care le derulăm în cadrul Centrului de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA” abordează un panel larg de problematici de interes, din diferite domenii, precum cel social, economic, energetic, securitate şi apărare, relaţii internaţionale, geopolitică, drepturile omului şi prevenirea discriminării, mediu sau educaţie. La ora actuală, arealele geografice asupra cărora ne îndreptăm cu preponderenţă atenţia sunt România, Uniunea Europeană, Regiunea Extinsă a Mării Negre şi M.E.N.A.

Fiind întotdeauna deschis colaborării cu studenţi şi tineri cercetători sau cu experţi recunoscuţi la nivelul comunităţii academice şi ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, care respectă valorile comune naţionale şi euro-atlantice, Centrul de Analize Avansate şi Sociologie Aplicată „ANFORA” este implicat în mai multe proiecte, dintre care dorim să menţionăm: realizarea unei reviste trimestriale online (proiect aflat în lucru – data de lansare a primului număr va fi anunţată ulterior), publicarea periodică a unor articole, analize şi rapoarte de cercetare, organizarea unei conferinţe naţionale anuale, organizarea unor evenimente de cercetare, pe diferite tematici, precum şi prestarea serviciilor de consultanţă în afaceri, diferitelor categorii de clienţi interesaţi (proiect aflat în lucru – nu a fost încă transpus în practică în cadrul Centrului).

ANFORAANalysts FOR Analyses”