În septembrie, World Economic Forum a publicat Indexul Competitivităţii Globale 2017-2018, în care primele trei poziţii sunt ocupate, în ordine, de către Elveţia, Statele Unite ale Americii şi Singapore. Din păcate, anul acesta România ocupă doar poziţia 68, din 137 de ţări analizate, cu un indice de competitivitate de 4,3 (pe o scala de la 1 la 7)1, coborând 6 poziţii în clasament, faţă de anul precedent.

Din punct de vedere metodologic, în calcularea competitivităţii, autorii clasamentului au luat în considerare 12 piloni, grupaţi în 3 categorii: „Cerinţe de Bază”, „Amplificatori ai Eficienţei” şi „Factori de Inovare şi Sofisticare”.

În categoria „Cerinţe de Bază”, pilonii analizaţi au fost următorii:

 • Pilonul 1 – Instituţii: pe acest pilon, România ocupă poziţia 86, pe primul loc aflându-se Finlanda;
 • Pilonul 2 – Infrastructură: pe acest pilon, România ocupă poziţia 83, pe primul loc aflându-se Hong Kong SAR;
 • Pilonul 3 – Mediul Macroeconomic: pe acest pilon, România ocupă poziţia 38, pe primul loc aflându-se Norvegia;
 • Pilonul 4 – Sănătate şi Educaţie Primară: pe acest pilon, România ocupă poziţia 92, pe primul loc aflându-se Finlanda.2

În categoria „Amplificatori ai Eficienţei”, pilonii analizaţi au fost următorii:

 • Pilonul 5 – Educaţie Superioară şi Pregătire: pe acest pilon, România ocupă poziţia 70, pe primul loc aflându-se Singapore;
 • Pilonul 6 – Eficienţa Pieţei Bunurilor: pe acest pilon, România ocupă poziţia 92, pe primul loc aflându-se Singapore;
 • Pilonul 7 – Eficienţa Pieţei Muncii: pe acest pilon, România ocupă poziţia 89, pe primul loc aflându-se Elveţia;
 • Pilonul 8 – Dezvoltarea Pieţei Financiare: pe acest pilon, România ocupă poziţia 88, pe primul loc aflându-se Noua Zeelandă;
 • Pilonul 9 – Pregătirea Tehnologică: pe acest pilon, România ocupă poziţia 51, pe primul loc aflându-se Luxemburg;
 • Pilonul 10 – Dimensiunea Pieţei: pe acest pilon, România ocupă poziţia 41, pe primul loc aflându-se China.3

În categoria „Factori de Inovare şi Sofisticare”, pilonii analizaţi au fost următorii:

 • Pilonul 11 – Sofisticarea Afacerilor: pe acest pilon, România ocupă doar poziţia 116, pe primul loc aflându-se Elveţia;
 • Pilonul 12 – Inovare: pe acest pilon, România ocupa poziţia 96, pe primul loc aflându-se şi de aceasta dată tot Elveţia.4

Referindu-ne la poziţia actuală ocupată de ţara noastră în Indexul Competitivităţii Globale 2017-2018, deşi pe alocuri putem considera că rezultatele analizei derulate de World Economic Forum sunt discutabile, acestea pot constitui un punct de plecare pentru o analiză riguroasă, la nivelul statului, şi luarea unor măsuri care să permită creşterea competitivităţii României, în raport cu celelalte state, în următorii ani.

Potenţialul de dezvoltare al României este unul uriaş, ţara noastră având deja sau putând să atragă resursele necesare creşterii competitivităţii sale, mai ales în condiţiile conjugării mai eficace a eforturilor sectorului public cu cele ale sectorului privat, în această direcţie (creşterea competitivităţii României trebuie să reprezinte un obiectiv comun ambelor sectoare).


1  World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2017-2018, Romania, disponibil la http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=ROU accesat la 11.10.2017

2  Idem

3  Idem

4  Idem