După instituirea Stării de Urgență, decretate de Președintele României, prin Decretul nr. 195/2020, s-au luat mai multe măsuri, în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 pe teritoriul țării noastre.

Astfel, la data de 17.03.2020 a fost emisă Ordonanța Militară nr. 1, publicată la data de 18.03.2020 în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 219, privind unele masuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane şi circulația transfrontalieră a unor bunuri, care prevedea mai multe măsuri, pe care le putem sintetiza, după cum urmează:

 • suspendarea activității de servire şi consum în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, excepție făcând cele de tip drive-in, room-service sau livrare către client;
 • suspendarea activităților realizate în spații închise;
 • interzicerea oricărui eveniment ce presupune prezența a peste 100 de persoane, în spații deschise (pentru mai puțin de 100 de persoane distanța dintre participanți trebuie să fie de minimum 1 metru);
 • asigurarea cu mijloace individuale de protecție a transportatorilor de marfă, în vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în punctele de trecere ale frontierei;
 • suspendarea zborurilor înspre şi dinspre Spania, pe o perioadă de 14 zile;
 • prelungirea măsurii suspendării zborurilor înspre şi dinspre Italia, pentru o perioadă de 14 zile;
 • interzicerea părăsirii locațiilor de izolare la domiciliu sau carantină, fără aprobarea autorităților competente.

Totodată, la data de 21.03.2020 a fost emisă Ordonanța Militară nr. 2, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată la data de 21.03.2020 în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 232, pe care o putem sintetiza, de asemenea, după cum urmează:

 • suspendarea temporară a activității cabinetelor stomatologice, fiind permise, în mod excepțional, intervențiile de urgență;
 • suspendarea temporară a activității mall-urilor, fiind permisă doar activitatea operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaceutice şi veterinare sau oferă servicii de curățătorie;
 • limitarea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, inclusiv evitarea formării oricărui grup de persoane (alăturarea a mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună);
 • pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei trebuie făcută doar pentru motive bine întemeiate, fiind obligatorie prezentarea legitimației de serviciu, adeverinței de la angajator sau a declarației pe proprie răspundere, completate în prealabil, autorităților competente, la cererea acestora;
 • interzicerea intrării pe teritoriul României a străinilor şi apatrizilor, excepție făcând tranzitarea țării, pe culoare speciale de tranzit;
 • plasarea în carantină, sub pază, a persoanelor care nu respectă izolarea la domiciliu;
 • introducerea într-o nouă perioadă de 14 zile de carantină a persoanelor care au părăsit locația de carantină, fără aprobarea autorităților;
 • ținerea evidenței persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, fără susținători;
 • completarea Ordonanței Militare nr. 1/2020 în ceea ce privește oficierea slujbelor religioase, fără accesul publicului, împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora şi oficierea de botezuri, cununii şi înmormântări, cu participarea a maximum 8 persoane. 

Modelul de declarație pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, care devine obligatorie din data de 23.03.2020, ora 22:00, ce se completează și olograf şi trebuie păstrată în posesia persoanelor care efectuează diferite deplasări, pentru a putea fi arătată, la nevoie, reprezentanților autorităților, poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne:

UPDATE

Noile documente, simplificate, declarație pe proprie răspundere şi adeverința de la angajator, se pot downloada de aici: