În mod surprinzător, o propunere legislativă controversată, prin care se urmărea dobândirea statutului de autonomie al așa-zisului Ținut Secuiesc, a fost adoptată tacit de către Camera Deputaților, la data de 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, menționat în Constituția României, fiind în prezent înaintată Senatului.1

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Camera Deputaților la data de 18.12.2019, B.P.I. 898/18.12.2019, de către 2 deputați UDMR, în persoana lui Biro Zsolt-Istvan și Kulcsár-Terza József-György. Prezentarea în Biroul Permanent al Camerei Deputaților a avut loc la data de 23.12.2019

Analizând forma adoptată de Cameră, observăm faptul că, la Art. 1, punctul (4), se menționează faptul că autonomia comunității presupune dreptul „de a dispune de prerogativele de autoadministrare și de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate și în interesul întregii colectivități, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarității.”2

În ceea ce privește localitățile care ar urma să fie incluse în regiunea autonomă (menționate într-o anexă), Art. 4 evidențiază faptul că acestea fac parte la ora actuală din județul Covasna, județul Harghita și județul Mureș.3

Foarte important de remarcat este și faptul că, în conformitate cu Art. 13, din proiectul de lege, odată dobândit statutul de regiune autonomă al Ținutului Secuiesc, acesta „se poate desființa numai prin referendum organizat în Ținutul Secuiesc.”4

În continuare, ne așteptăm ca Senatul să respingă legea transmisă de Camera Deputaților, care anterior primise și avize negative, din partea Consiliului Economic și Social și din partea Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului fiind tot unul negativ.


1 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc, disponibil la http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18286&fbclid=IwAR1OrBnVj4uMtBPF0CN3JszYSt_DGeSvTlO3a5rOHaMo_PUVOU_rWsXS02M, accesat la 28.04.2020

2 Lege privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc, disponibil la http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/cd.670_19.pdf, accesat la 28.04.2020

3 Idem

4 Idem