Vești excelente din Parlamentul României!

Astăzi, 29.04.2020, în urma Ședinței plenului Senatului României, propunerea legislativă, numărul L234/2020, privind Statutul de autonomie al așa-zisului Ținut Secuiesc, care fusese adoptată tacit, în Camera Deputaților, a fost respinsă, cu 126 voturi pentru, 9 împotrivă și 0 abțineri.1


1 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc, disponibil la https://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=22823, accesat la 29.04.2020